Τα τζάμια, γνωστά ως και υαλοπίνακες, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην τελική συμπεριφορά των κουφωμάτων που έχετε επιλέξει. Οι ηχομονωτικές και οι θερμομονωτικές ιδιότητες των κουφωμάτων αλουμινίου και των παραθύρων εξαρτώνται άμεσα από τον τύπο του υαλοπίνακα, σε συνδυασμό φυσικά και με άλλους παράγοντες, όπως η ποιότητα των υλικών και η εγκατάσταση των κουφωμάτων.

Υπάρχει πληθώρα επιλογών σε τζάμια για κουφώματα αλουμινίου. Η επιλογή σας εξαρτάται από το επίπεδο ηχομόνωσης και θερμομόνωσης που επιθυμείτε, αλλά και το σημείο όπου θα εγκατασταθεί το εκάστοτε κούφωμα.