Η ασφάλειά σας αποτελεί έναν από τους βασικούς μας στόχους!

Οι θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας αποτελούν σημαντικό κομμάτι των σύγχρονων κατοικιών. Βασικές κατηγορίες αποτελούν οι πόρτες εσωτερικού χώρου (όπως των διαμερισμάτων) και οι πόρτες εξωτερικού χώρου που συναντάμε στις κεντρικές εισόδους μονοκατοικιών). Η διαφορά βρίσκεται στην εξωτερική επένδυση της πόρτας και όχι την εσωτερική ή τα τεχνικά της χαρακτηριστικά. .Σε κάθε περίπτωση αλλάζει η εξωτερική της επένδυση για ένα κομψό και αισθητικό αποτέλεσμα
Ανάλογα με τον χώρο τοποθέτησης της θωρακισμένης πόρτας ασφαλείας θα πρέπει να επιλέξετε και το είδος της. Οι πόρτες ασφαλείας οι οποίες είναι μονίμως εκτεθειμένες σε καιρικές συνθήκες όπως βροχή, ήλιο, υγρασία και χρειάζονται εξωτερικές επενδύσεις που εξασφαλίζουν την αντοχή καθώς και την ανθεκτικότητα της πόρτας όλη την διάρκεια του χρόνου.
Παρόλο που το κόστος σε σχέση με τις πόρτες εσωτερικού χώρου είναι υψηλότερο οι θωρακισμένες πόρτες με το πέρασμα των χρόνων δεν καταστρέφονται και δεν αλλοιώνονται αφού η αντοχή τους είναι το πιο δυνατό τους σημείο .