Οι φυσούνες αποτελούν την απάντηση σε ανάγκες κυρίως επαγγελματικών χώρων για πτυσσόμενες πόρτες.

Τα συστήματα αυτού του τύπου είναι ιδανικά για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων όπου υπάρχει απαίτηση για ευέλικτους χώρους με κινητά χωρίσματα.
Μπορούν να κατασκευασθούν με μεγάλο αριθμό φύλλων χωρίς ιδιαίτερες δεσμεύσεις στις διαστάσεις με ομαλή κύλιση, ενώ καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο με αποτέλεσμα την διεύρυνση του οπτικού πεδίου προς το περιβάλλοντα χώρο. Με τον τρόπο αυτό επιτρέπουν την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην κατασκευή και το εξωτερικό περιβάλλον, το οποίο μετατρέπεται σε αναπόσπαστο κομμάτι του κτιρίου.