Μια στιβαρή και κομψή λύση για πόρτες.
Διατομές επίπεδου και καμπύλου σχεδιασμού.
Δυνατότητα ενσωμάτωσης στοιχείων πλήρωσης πάχους έως 20mm, όπως γυαλί, υαλοπίνακες, 
πάνελ ή οποιοδήποτε επιθυμητό επίπεδο υλικό.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογών είναι τα γραφεία, εστιατόρια και καταστήματα, 
αλλά και οι ιδιωτικές κατοικίες, νοσοκομεία, ξενοδοχεία
  • Μονόφυλλή πόρτα, δίφυλλη πόρτα
  • Πόρτα ενσωματωμένη σε υαλοπέτασμα